Členské příspěvky

Členské příspěvky pro rok 2013 (možno i dlužné) můžete platit na střelnici hlavnímu správci.