Členské příspěvky 2016

Členské příspěvky pro rok 2016 můžete platit na střelnici (vždy s úsměvem) hlavnímu správci.