Členské příspěvky 2014

Členské příspěvky pro rok 2014 (možno i dlužné) můžete platit na střelnici hlavnímu správci.